каротаж радіоактивний


каротаж радіоактивний
карот(т)аж радиоактивный - radiation (radioactivity) logging - *radioaktive Bohrlochmessung, kernphysikalisches Bohrlochmeßverfahren, radioaktives Kernen - комплекс ядерно-фіз. методів вивчення складу і будови г.п., що складають стінки свердловин, а також контролю за техн. станом свердловин. Відповідно до виду випромінювання, що реєструється, розрізнюють різновиди гамма-каротаж і каротаж нейтронний. Методи гамма-каротажу базуються на вимірюванні інтенсивності гамма-випромінення, зумовленого природною радіоактивністю порід (гамма-каротаж), і вторинного гамма-випромінення (гамма-гамма каротаж) або нейтронного випромінювання (гамма-нейтронний каротаж), що виникають у породах при опроміненні їх джерелами гамма-квантів. При проведенні К.р. застосовують свердловинний прилад, в якому розміщують детектори нейтронів або гамма-випромінення (інтегрального або спектрометричного типу). Сигнали детекторів передаються по кабелю на поверхню на каротажну станцію, де вони реєструються. К.р. входить в обов’язковий комплекс методів пошуків, розвідки і контролю розробки родовищ. Методи гамма-каротажу широко використовуються для пошуків і розвідки радіоактивних руд, калійної і фосфатної сировини, що характеризуються підвищеною радіоактивністю, а також при розвідці нафтогазоносних і вугільних пластів. Гамма-гамма каротаж застосовують для вивчення щільності г.п., визначення вмісту в них важких елементів, а також стану цементу в затрубному просторі. Методи каротажу нейтронного дають важливу інформацію про вміст у пластах таких елементів, як водень, хлор, залізо, хром, бор і інш., дозволяють виявляти гідрогенні (які містять водень) пласти (в т.ч. нафтогазоносні).

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Смотреть что такое "каротаж радіоактивний" в других словарях:

  • каротаж — карот(т)аж logging Carot(t)age, Bohrlochmessung, Karotage геофізичне дослідження свердловин електричними, магнітними, радіоактивними, акустичними та ін. методами з метою вивчення геологічної будови місцевості та виявлення корисних копалин. Див.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • геофізика промислова — геофизика промысловая petroleum geophysics, well logging *Feldgeophysik, Bohrlochgeophysik – геофізичне дослідження у свердловинах, що проводяться з метою пошуку, розвідки та експлуатації нафтових і газових родовищ. При вирішенні задач Г.п.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • газоводяний контакт — газоводяной контакт water gas contact *Gas Wasser Kontakt – межа розділу вільного газу і води в газовому покладі. ГВК може бути горизонтальним і похилим. Для точного визначення поверхні ГВК проводяться комплексні дослідження: електричний,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гвк — газоводяной контакт water gas contact *Gas Wasser Kontakt – межа розділу вільного газу і води в газовому покладі. ГВК може бути горизонтальним і похилим. Для точного визначення поверхні ГВК проводяться комплексні дослідження: електричний,… …   Гірничий енциклопедичний словник